Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

7. ročník medzinárodnej konferencie z oblasti meny, bankovníctva a medzinárodných financií: How Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis?

Dátum: 27.9.2012 - 28.9.2012

Miesto: Aula EU v Bratislave

viac »

The Online Student Experience at Franklin University

Dátum: 24.9.2012
Čas: 10:00 hod.

Miesto: v spoločenskej miestnosti Výučba 1 (budova NHF a OF)

Workshop zameraný na prezentáciu online vzdelávania v USA a špeciálne na Franklin University

viac »

Vývoj účtovníctva a audítorstva a jeho perspektívy v 21. storoč

Dátum: 19.9.2012

Miesto: Bratislava
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Vašeková, PhD., vasekova@euba.sk

Medzinárodná vedecká konferencia

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie

Dátum: 11.9.2012 - 13.9.2012

Miesto: Praha
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD., tumpach@euba.sk

Výročná Medzinárodná vedecká konferencia