Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Q-PROFES konferencia spojená s workshopom

Dátum: 4.7.2012

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, Spoločenská miestnosť, Budova B

Kvalita sa stala integrálnou súčasťou riadenia podnikateľských subjektov, ako aj neziskových a príspevkových organizácií a organizácií verejnej správy. Dnes už nepostačuje ovládanie teoretických vedomostí, požiadavky praxe sú čoraz praktickejšie orientované. Rozsah požiadaviek finálneho zákazníka formuje aj profiláciu organizácií a pracovníkov zastrešujúcich oblasť riadenia kvality.

viac »