Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodná input-output konferencia

Dátum: 26.6.2012 - 29.6.2012

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Cieľom konferencie je podnecovať a podporovať celosvetovú výmenu myšlienok medzi ekonómami navzájom, ako aj medzi ekonómami a vládnymi predstaviteľmi, nositeľmi hospodárskej politiky, inžiniermi, analytikmi zaoberajúcimi sa národnými účtami a manažérmi.

viac »

Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi

Dátum: 14.6.2012

Miesto: VŠE Praha, nám Winstona Churchilla 4, Praha 3

2. ročník medzinárodnej konferencie spoluorganizujú Katedra marketingu FPH VŠE v Prahe, katedra marketingovej komunikácie VŠFS a katedra marketingovej komunikácie a public relations Fakulty sociálních věd UK v Prahe s katedrou marketingu OF EUBA.

viac »

Vedecké zasadnutie Katedry nemeckého jazyka

Dátum: 6.6.2012
Čas: 9:30

Miesto: E1-10

Vedecké zasadnutie KNJ

viac »