Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia "Vývojové trendy v poisťovníctve 2012"

Dátum: 31.5.2012

Miesto: spoločenská miestnosť Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Budova 1, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je sústrediť nové poznatky, ktoré vyplývajú z významných zmien v oblasti poisťovníctva, pričom reaguje na aktuálne problémy poistného sektora, ktoré sú odrazom súčasného diania ale aj budúcich trendov finančného trhu.

viac »

Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy

Dátum: 17.5.2012 - 18.5.2012

Miesto: Hotel Thermal, Veľký meder

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na prezentáciu výsledkov výskumov ako aj riešenie problémových okruhov sociálnej politiky. Kontakt: Ing. Silvia Ošková, PhD. NHF - Katedra sociálneho rozvoja a práce

Nenásilná komunikácia pre učiteľov

Dátum: 16.5.2012

Miesto: E2-06

Nenásilná komunikácia pre učiteľov – Reflexia a cvičenia ku komunikácii na pracovisku Gewaltfreie Kommunikation (GfK) für LehrerInnen – Reflexionen und Übungen zur Kommunikation am Arbeitsplatz

viac »

ŠVOČ

Dátum: 14.5.2012

Miesto: Poslucháreň PHF EU, Tajovského 13, Košice

Určená pre: študentov, učiteľov Kontakt: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

„Bore it-Build it-Buy it“ - prednáška Georga Juscsaka

Dátum: 3.5.2012

Miesto: B108 (budova NHF a OF)

Pozývame všetkých študentov a pracovníkov EU v Bratislave na prednášku pána Georga Juscsaka, výkonného riaditeľa J.P. Morgan Asset Management, poprednej svetovej spoločnosti v oblasti správy aktív a majetku.

viac »