Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačný systém o cene práce

Dátum: 26.4.2012

Miesto: 4B57

Odborný seminár o cene práce na Slovensku a EÚ, metódy vykazovania. NHF - Katedra sociálneho rozvoja a práce od 14.h. Kontaktná osoba: Ing. Ján Kavec, PhD. Pre: učitelia katedry, doktorandi, hostia