Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kariérna cesta

Dátum: 24.4.2012

Miesto: Vestibul a prednáškové miestnosti PHF EU v Košiciach, Tajovského 13

Veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Cieľom je poskytnúť študentom posledného ročníka štúdia priame sprostredkovanie pracovných príležitostí Pre: študentov PHF EU a predovšetkým končiace ročníky. Kontakt: Katedra manažmentu PHF EU