Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Open Day MBA 2012

Dátum: 20.4.2012

Miesto: V priestoroch BBS na Palisádach 22.

Pre záujemcov o štúdium Master of Business Administration (otvorenie ročníka október 2012) pripravujeme Open Day MBA 2012, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2012 o 15:00 hod. v priestoroch BBS na Palisádach 22.

viac »

Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód

Dátum: 19.4.2012 - 20.4.2012

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky; Košice

Konferencia je zameraná na výmenu skúseností a vedomostí z oblasti aplikácie štatistických a matematických metód a postupov používaných pri zlepšovaní procesov v podnikoch. Určená pre: členov katedry a hostí. Kontakt: PHF EU Košice; RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.a PhDr. Eva Prividiová