Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačný systém o cene práce

Dátum: 26.4.2012

Miesto: 4B57

Odborný seminár o cene práce na Slovensku a EÚ, metódy vykazovania. NHF - Katedra sociálneho rozvoja a práce od 14.h. Kontaktná osoba: Ing. Ján Kavec, PhD. Pre: učitelia katedry, doktorandi, hostia

Kariérna cesta

Dátum: 24.4.2012

Miesto: Vestibul a prednáškové miestnosti PHF EU v Košiciach, Tajovského 13

Veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Cieľom je poskytnúť študentom posledného ročníka štúdia priame sprostredkovanie pracovných príležitostí Pre: študentov PHF EU a predovšetkým končiace ročníky. Kontakt: Katedra manažmentu PHF EU

Výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách

Dátum: 23.4.2012 - 22.4.2012

Miesto: Ekonomická unierzita v Bratislave

viac »

Open Day MBA 2012

Dátum: 20.4.2012

Miesto: V priestoroch BBS na Palisádach 22.

Pre záujemcov o štúdium Master of Business Administration (otvorenie ročníka október 2012) pripravujeme Open Day MBA 2012, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2012 o 15:00 hod. v priestoroch BBS na Palisádach 22.

viac »

Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód

Dátum: 19.4.2012 - 20.4.2012

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky; Košice

Konferencia je zameraná na výmenu skúseností a vedomostí z oblasti aplikácie štatistických a matematických metód a postupov používaných pri zlepšovaní procesov v podnikoch. Určená pre: členov katedry a hostí. Kontakt: PHF EU Košice; RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.a PhDr. Eva Prividiová

Pozvánka na informačné stretnutie Franklin University, Ohio, USA

Dátum: 19.4.2012

Miesto: Výučba 2 v "novej" budove

Ekonomická univerzita v Bratislave a Franklin University, Ohio, USA pripravujú spoločný projekt, v rámci ktorého budú mať študenti vybraných fakúlt EU v Bratislave možnosť získať po úspešnom absolvovaní 1-ročného štúdia na Franklin University bakalársky diplom (tzv. Subsequent Degree). Štúdium na Franklin University je možné absolvovať aj súbežne so štúdiom na EU v Bratislave.

viac »

Pozvánka na prezentáciu s projekciou

Dátum: 18.4.2012

Miesto: Konventná 1

Pozvánka na prezentáciu s projekciou – Taliansko, krajina ostrovov – 18.04.2012 o 17.00 h. na Konventnej 1

Prednáška osobitného zmocnenca generálneho tajomníka OSN pre Afganistan Jána Kubiša.

Dátum: 16.4.2012

Miesto: Poslucháreň D111

V pondelok, dňa 16. apríla 2012, od 11:00 do 12:30 hod. v posluchárni D 111 (stará budova) sa uskutoční prednáška o súčasnej situácii v Afganistane, spojená s besedou. Prednášať bude bývalý minister zahraničných vecí SR a súčasný osobitný zmocnenec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan, pán Ján Kubiš. Vaša účasť je vítaná.

Nové trendy v oblasti označovania a elektronického obchodovania s elektrozariadeniami

Dátum: 12.4.2012

Miesto: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave miestnosť 3A02

KATEDRA TOVAROZNALECTVA A KVALITY TOVARU, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na Worshop s Ing. Andrejom Hrdličkom zo Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia. Čas konania: začiatok o 10,00

Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca

Dátum: 12.4.2012

Miesto: Poslucháreň PHF EU, Tajovského 13, Košice

Určená: riešitelia projektu VEGA a členovia katedry marketingu odborná verejnosť. Kontakt: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

Pozvánka na výstavu

Dátum: 11.4.2012

Miesto: Konventná 1.

Pozvánka na výstavu fotografií autora Miroslava Jurkoviča nazvanej “Všade pekne, doma najkrajšie” otvorenie výstavy 11. 04. 2012 o 17.00 h na Konventnej 1.

viac »