Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Oboznámenie sa s aktuálnymi témami manažmentu - odborný a vzdelávací seminár

Dátum: 30.3.2012

Miesto: A 6.04

Účastníci: učitelia, doktorandi, hostia | Kontakt: prof. Štefan Slávik, Katedra manažmentu FPM

viac »

Stretnutie skupiny EAPG

Dátum: 26.3.2012

Miesto: 4B.19

Účastníci: učitelia, doktorandi, domáci a zahraniční hostia | Kontakt: Ing. Martin Lábaj, PhD., Katedra hospodárskej politiky

viac »

Ochrana spotrebiteľa a mobilný operátor

Dátum: 21.3.2012
Čas: 9.15 hod

Miesto: D112
Organizátor: Katedra marketingu OF
Kontaktná osoba: doc. Dzurová, Ing. Korčoková, Ing. Orgonáš

workshop

Hispánsky večer - prezentácia kultúry hispanofónnych krajín

Dátum: 15.3.2012

Miesto: EUBA, Spoločenská miest, V-2

Účastníci: učitelia, študenti | Kontakt: PhDr. Puchovský Maroš, FAJ, Katedra románskych a slovanských jazykov

5. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA „Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania“

Dátum: 15.3.2012

Miesto: Areál Žilinskej univerzity v Žiline – Veľký diel (prednášková miestnosť – NG 01)

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline organizujú 5. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU „Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania“

viac »

Bezpečnosť spotrebiteľa, medzinárodné smernice   elektrovýrobkov, elektronické nakupovanie a odstraňovanie odpadu elektrospotrebičov v  SR

Dátum: 14.3.2012
Čas: 9.15 hod

Miesto: D112
Organizátor: Katedra marketingu OF
Kontaktná osoba: doc. Dzurová, Ing. Korčoková, Ing. Orgonáš

workshop

Seminár o politickej komunikácii

Dátum: 14.3.2012

Miesto:

Centrum severoamerických štúdií EUBA v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave organizuje praktický seminár o politickej komunikácii určený výskumníkom politickej komunikácie, sociológom, PR špecialistom a marketingovým pracovníkom.

viac »

AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2012/2013 SAIA

Dátum: 13.3.2012

Miesto: spoločenská miestnosť, V2

semestrálne alebo ročné pobyty pre študentov, študijné pobyty a výskumné pre študentov a doktorandov, jazykové kurzy, letné školy, postgraduálne štúdium

viac »

Stretnutie skupiny EAPG

Dátum: 12.3.2012

Miesto: 4B.19

Účastníci: učitelia, doktorandi, domáci a zahraniční hostia | Kontakt: Ing. Martin Lábaj, PhD., Katedra hospodárskej politiky

Finančná gramotnosť na ZŠ a SŠ

Dátum: 12.3.2012

Miesto: KPg, 4C20

Určné pre: učitelia, doktorandi, domáci a zahraniční hostia | Kontakt: Ing. J. Novák, PhD., Katedra pedagogiky

UDELENIE ČESTNEJ VEDECKEJ HODNOSTI DOCTOR HONORIS CAUSA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Dátum: 5.3.2012

Miesto: spoločenská miestnosť, V1

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí titul doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. Günterovi Geyerovi, medzinárodne rešpektovanej osobnosti v oblasti poisťovníctva.

viac »

Vedecký seminár

Dátum: 2.3.2012

Miesto: A 6.04

Účastníci: učitelia, doktorandi Kontakt: Ing. Veronika Littvová, PhD, Katedra podnikovohospodárska FPM