Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislavský ekonomický seminár

Dátum: 19.12.2012
Čas: 15.00 hod

Miesto: C1.06
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD.

Seminár

viac »

Slávnostné zasadnutie CTVŠ

Dátum: 14.12.2012

Miesto: Spoločenská miestnosť EU Dolnozemská
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Dubovský

Slávnostné zasadnutie CTVŠ pri príležitosti 60. výročia založenia KTV

viac »

Environmentálne manažérstvo a jeho využitie v praxi

Dátum: 11.12.2012
Čas: 7.30 hod

Miesto: D111
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.

workshop

viac »

Kultúrna inovácia v medzinárodnom prostredí

Dátum: 10.12.2012
Čas: 11:00 hod

Miesto: D115
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková

workshop

viac »

Kultúrna inovácia v slovenskom prostredí

Dátum: 10.12.2012
Čas: 13.30 hod

Miesto: D115
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková

workshop

viac »

Vianočný bedmintonový turnaj pre zamestnancov EU

Dátum: 7.12.2012

Miesto: Hala STU, BRATISLAVA
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Ráková, Mgr. Orviský

Športové súťaže pre zamestnancov EU

viac »

Deň OECD na EU v Bratislave

Dátum: 6.12.2012
Čas: 14:00

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: Oddelenie pre vedu a výskum
Kontaktná osoba: Martina Machová

Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva zamestnancov, študentov a iných záujemcov na Deň OECD na EU v Bratislave. Slávnostné udelenie titulu Doctor Honoris Causa Ángelovi Gurríovi, generálnemu tajomníkovi OECD sa uskutoční 6. decembra 2012 o 14:00 v Aule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1.

viac »

Vedecký seminár k čiastkovým výstupom vedeckého projektu VEGA číslo 1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských pod

Dátum: 6.12.2012
Čas: 14.00 hod

Miesto: 5D18
Organizátor: Katedra Marketingu OF
Kontaktná osoba: cihovska@euba.sk

seminár

viac »

MERKÚR 2012

Dátum: 6.12.2012 - 7.12.2012
Čas: 9.30 - 15.30 h, 9.30 - 14.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť OF
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: konfmerkur@euba.sk, paulina.krnacova@euba.sk

MERKÚR 2012 medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

viac »

13. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Dátum: 5.12.2012 - 7.12.2012

Miesto: Zámok Smolenice
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kolesár

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Marketing po novom? Sociálne siete.

Dátum: 4.12.2012
Čas: 11.00 hod

Miesto: B107
Organizátor: Katedra Marketingu OF
Kontaktná osoba: jkopanicova@gmail.com

seminár

viac »