Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike

Dátum: 28.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Spol.miestnosť V1
Organizátor: Katedra služieb a cestovného ruchu OF
Kontaktná osoba: Ing.Šuterová, Ing.Štefaňák

videokonferencia

viac »

15. medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Dátum: 28.11.2012 - 30.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Národné tenisové centrum, a.s. Príklopova 6, 831 03 Bratislava
Organizátor: KPg v spolupráci so ŠIOV
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Velichová, PhD.

Medzinárodný veľtrh

viac »

Personal Branding, become the employee of choice!

Dátum: 27.11.2012
Čas: 17.00 hod

Miesto: Rokovacia miestnosť rektora - 3. poschodie budovy rektorátu
Organizátor: CNAS, ÚMP
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rusiňák, PhD.

seminár

viac »

Financie a riziko

Dátum: 26.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: EU v BA
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubica Slobodníková

Konferencia

viac »

Seminár doktorandov

Dátum: 23.11.2012
Čas: 9.30 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: PHF EU Košice
Kontaktná osoba: Dr.h.c.prof. Ing. Michal Tkáč, CSc., prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Ekonomika Čile. Finančná kríza a skúsenosti krajín Latinskej Ameriky.

Dátum: 22.11.2012
Čas: 15.15 hod

Miesto: E2.12

prednáška

viac »

EDAMBA 2012 - medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dátum: 22.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu)
Organizátor: Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Martina Machová

Medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Úspešnosť zodpovedného podnikana vo VÚB

Dátum: 21.11.2012
Čas: 7.30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

prednáška

viac »

Bratislavský ekonomický seminár

Dátum: 21.11.2012
Čas: 15.00 hod

Miesto: C1.06
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD.

Seminár

viac »

Neuromarketing

Dátum: 20.11.2012
Čas: 11.00 hod

Miesto: B107
Organizátor: Katedra Marketingu OF
Kontaktná osoba: jkopanicova@gmail.com

seminár

viac »

Špecifiká externého auditu v poisťovniach

Dátum: 20.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: B202
Organizátor: KPOI v spolupráci s KPMG
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Vachálková, PhD.

workshop

viac »

Postavenie Slovenskej národnej akreditačnej služby ako národného akreditačného orgánu a jeho pôsobenie na Slovensku a v zahraničí

Dátum: 20.11.2012
Čas: 7.73 hod

Miesto: D111
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.

workshop

viac »

Data Mining a databázy v obchodnej praxi

Dátum: 19.11.2012
Čas: 13.30 hod

Miesto: B1_05
Organizátor: KIOF OF
Kontaktná osoba: Mgr. Attila Pólya, PhD.

workshop

viac »

Conference „European Solutions to the Economic Crisis“

Dátum: 15.11.2012 - 16.11.2012
Čas: 9:00

Miesto: University Hall
Organizátor: Economic Policy Institute, University of Economics in Bratislava,The Representation of the European Commission in Slovakia
Kontaktná osoba: Mr. Igor Kiss

The Representation of the European Commission in Slovakia would like to invite you to the conference on „European Solutions to the Economic Crisis“, which will be held in Bratislava on 15th-16th November 2012 in the University Hall of the University of Economics in Bratislava at Dolnozemská cesta 1

viac »

Aké kompetencie môže mať Úrad splnomocnenia vlády SR pre rómske komunity

Dátum: 15.11.2012
Čas: 13.30 hod

Miesto: D113
Organizátor: KSRaP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sika, PhD.

prednáška

viac »

EURO RÍM

Dátum: 15.11.2012 - 18.11.2012

Miesto: Miláno TALIANSKO
Organizátor: Eurosportevents Associazione Sportiva, Euromilano
Kontaktná osoba: PaedDr. Škultéty

Medzinárodný turnaj univerzít

viac »

Daňové otázky v poisťovníctve

Dátum: 13.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: B202
Organizátor: KPOI v spolupráci s KPMG
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Vachálková, PhD.

workshop

viac »

Audit a jeho využitie v systémoch manažérstva

Dátum: 13.11.2012
Čas: 7:30 h

Miesto: D111
Organizátor: OF KTaKT
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.

workshop

viac »

Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4

Dátum: 9.11.2012
Čas: 10.00 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra ekonómie PHF
Kontaktná osoba: Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

záverečná oponentúra projektu VEGA konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu

Dátum: 9.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra financií a účtovníctva PHF
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Výrost, PhD.

prednáška konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012

Dátum: 9.11.2012
Čas: 9.30 hod

Miesto: NBS
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marián Vongrej, PhD.

konferencia

viac »

Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

Dátum: 9.11.2012

Miesto: FHI EU v Bratislave
Organizátor: FHI
Kontaktná osoba: L. Kuklišová, 02/6729 5723, lenka.kuklisova@euba.sk

VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Deficits and inflation. Monetary policy: targets and instruments.

Dátum: 8.11.2012
Čas: 9.00 - 15.00 hod

Miesto: D117
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing.Miroslava Havettová, PhD.

workshop

viac »

Ekonomika, financie a manažment VI.

Dátum: 8.11.2012
Čas: 10.00 hod

Miesto: A 6.04
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: prof.Ing. Miroslav Majtán, CSc., Ing. Lulkovičová

medzinárodná konferencia

viac »

Teória a prax účtovníctva a audítorstva

Dátum: 8.11.2012

Miesto: Bratislava
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Vašeková, PhD., vasekova@euba.sk

Vedecká konferencia

Deň otvorených dverí SEK

Dátum: 8.11.2012
Čas: 8:30 h

Miesto: SEK - študovne
Organizátor: SEK
Kontaktná osoba: Mgr. Jitka Kmeťová

prezentácia knižnice

Workshop mladej vedy

Dátum: 8.11.2012
Čas: 9.30 - 14.00 h

Miesto: V1 D208
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: veda.of@euba.sk, viera.kubickova@euba.sk

Podujatie je venované transferu poznatkov v oblasti obchodno-vedných disciplín v podmienkach vedeckej práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Obchodnej fakulte.

viac »

Ekonomika, financie a manažment podniku VI

Dátum: 8.11.2012
Čas: 10.00 do 17.00 hod

Miesto: Zasadačka FPM EU A6.04
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: lulkovic@euba.sk

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

viac »

Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách

Dátum: 8.11.2012
Čas: 11:00-14:30

Miesto: B1.03
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hanák

Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) pozýva pedagógov, študentov, softvérových vývojárov a IT špecialistov na vedecko-technický seminár „Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách“

viac »

Open Lecture about Public Finance

Dátum: 7.11.2012
Čas: 13.30 hod

Miesto: D117
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: Ing. Jana Péliová, PhD.

prednáška

viac »

Globálna kríza a budúcnosť svetového trhu práce

Dátum: 7.11.2012
Čas: 9.15 hod

Miesto: D114
Organizátor: KSRaP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šipikalová, PhD.

prednáška

viac »

Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému

Dátum: 7.11.2012
Čas: 8.30 - 16.30 hod

Miesto: NHF
Organizátor: KBaMF NHF
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Kozmová

seminár

viac »

Quo vadis marketing?

Dátum: 7.11.2012
Čas: 14.00 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra marketingu a obchodu PHF
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

beseda konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

20 rokov daňového poradenstva na Slovensku

Dátum: 7.11.2012
Čas: 10.50 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra financií a účtovníctva PHF
Kontaktná osoba: Ing. Viera Zoričáková, PhD.

prednáška spojená s diskusiou konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Seminár k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti pracovníkov NHF

Dátum: 7.11.2012
Čas: 12.30 hod

Miesto: 2B01
Organizátor: KAIaVT NHF
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Skalák, PhD.

seminár

viac »

Trendy informačného manažmentu - 2012

Dátum: 7.11.2012
Čas: 13.00 hod

Miesto: D6.26
Organizátor: KIM FPM
Kontaktná osoba: Ing. Michal Zelina, PhD., ACCA

Vedecký seminár

viac »

Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe, 7. rámcový projekt číslo FP7-SSH-2011-2

Dátum: 7.11.2012

Miesto: EU Bratislava - A 7.12
Organizátor: FHI/Katedra štatistiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., 02/67295 724, sodomova@euba.sk

Vedecká konferencia

Program ERASMUS - Informačné stretnutie

Dátum: 7.11.2012

Miesto: spoločenská miestnosť V2
Organizátor: OMV
Kontaktná osoba: Pavel Lašček
Hostia: študenti

stretnutie o možnostiach absolvovania zahraničného študijného pobytu a zahraničnej praktickej stáže v rámci programu Európskej únie – LLP Erasmus

viac »

Beseda s nositeľom prestížnej Pulitzerovej ceny pánom Timom Weinerom

Dátum: 6.11.2012
Čas: 13.30 hod

Miesto: 5B26
Organizátor: KET NHF v spolupráci so Slovak Spectator
Kontaktná osoba: Ing. Sidónia Búrová

beseda

viac »

Národohospodársky význam automobilového priemyslu

Dátum: 6.11.2012
Čas: 17.00 hod

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing.Miroslava Havettová, PhD.

seminár

viac »

Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca

Dátum: 6.11.2012
Čas: 13.00 hod

Miesto: Zasadačka katedry hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU
Organizátor: Katedra marketingu a obchodu PHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

priebežná oponentúra projektu VEGA konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II”

Dátum: 6.11.2012
Čas: 13.00 hod

Miesto: Zasadačka katedry manažmentu PHF EU
Organizátor: Katedra manažmentu PHF
Kontaktná osoba: Mgr. Patrycja Pudło, PhD.

vedecká konferencia konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Vyžiadaná prednáška odborníkov z Výskumného ústavu v Michalovciach

Dátum: 6.11.2012
Čas: 12.30 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra marketingu a obchodu PHF
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

vyžiadaná prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Vyžiadaná prednáška odborníkov z fakulty BERG TU v Košiciach

Dátum: 6.11.2012
Čas: 10.50 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra marketingu a obchodu PHF
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

vyžiadaná prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Využívanie techník manažmentu času v riadení obchodného oddelenia siete maloobchodných predajní

Dátum: 6.11.2012

Miesto: Zasadačka katedry manažmentu PHF EU
Organizátor: Katedra manažmentu PHF
Kontaktná osoba: Ing. Cecília Olexová, PhD.

prednáška spojená s diskusiou konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Ako merať sledovanosť?

Dátum: 6.11.2012
Čas: 11.00 hod

Miesto: B107
Organizátor: Katedra Marketingu OF
Kontaktná osoba: jkopanicova@gmail.com

seminár

viac »

Univerzitné dni Športu

Dátum: 6.11.2012 - 8.11.2012

Miesto: Horský park, BRATISLAVA
Organizátor: CTVŠ, VŠK Ekonóm, SAUŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Kalečíková

Športové súťaže jednotlivcov a voľných družstiev študentov EU

viac »

Aktuálne otázky podnikovohospodárskej náuky

Dátum: 6.11.2012
Čas: 8.00 hod

Miesto: A 6.04
Organizátor: KPH FPM
Kontaktná osoba: doc. Ing. Anna Neumannová, PhD.

Vedecko-pedagogický seminár

viac »

Využitie technickej normalizácie v praxi

Dátum: 6.11.2012
Čas: 7.30 hod

Miesto: D111
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.

workshop

viac »

Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania

Dátum: 6.11.2012 - 7.11.2012

Miesto: EU Bratislava - virtuálne
Organizátor: FHI/Katedra aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Mg. Peter Schmidt, PhD., peter.schmidt@euba.sk

II. medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a  doktorandov

Vedecko-výskumná činnosť katedry matematiky v oblasti aktuárských vied

Dátum: 6.11.2012

Miesto: Katedra matematiky
Organizátor: Katedra matematiky
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Mucha, PhD. vladimir.mucha@euba.sk

audio-vizuálna prezentácia

Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov Obchodnej fakulty

Dátum: 6.11.2012
Čas: 10.00 - 12.30 h

Miesto: Dekanát Obchodnej fakulty
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: veda.of@euba.sk, viera.kubickova@euba.sk

Výstava venovaná prezentácii a diskusii k odborným a vedeckým publikáciám autorov Obchodnej fakulty.

viac »

Nové poznatky v oblasti obchodno-vedných disciplín

Dátum: 6.11.2012
Čas: 10.00 - 12.30 h

Miesto: Dekanát Obchodnej fakulty
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: veda.of@euba.sk, viera.kubickova@euba.sk

Podujatie bude venované prezentácii priebežných i konečných výsledkov riešených výskumných projektov na Obchodnej fakulte

viac »

Metodika pre vypracovanie standardov v oblasti vzdelavania

Dátum: 5.11.2012
Čas: 9.00 - 12.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: prof. Baláž (balaz@euba.sk, tf. Kl. 1477)

workshop

Ekonomické informácie v masmédiách

Dátum: 5.11.2012
Čas: 13.00 - 15.00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KET NHF v spolupráci s Hospodárskymi novinami
Kontaktná osoba: Ing. Sidónia Búrová

workshop

viac »

Výstavka publikácií pracovníkov KSRaP

Dátum: 5.11.2012
Čas: 10.00 - 12.00 hod

Miesto: 4B57
Organizátor: KSRaP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šipikalová, PhD.

workshop

viac »

Výstavka publikácií pracovníkov Katedry pedagogiky

Dátum: 5.11.2012
Čas: 9.00 - 16.00 hod

Miesto: 4C20
Organizátor: KPg NHF
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Novák, PhD.

workshop

viac »

Vedecký seminár (k riešeniu projektu MVP č. 2330262) PERFECT (Performance & Efficiency Indicators)

Dátum: 5.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Zasadačka katedry manažmentu PHF EU
Organizátor: Katedra manažmentu PHF
Kontaktná osoba: Ing. Petra Szaryszová, PhD.

vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Finančná gramotnosť študentov vysokých škol

Dátum: 5.11.2012
Čas: 13.00 hod

Miesto: Prednáškové miestnosti PHF EU
Organizátor: Katedra ekonómie PHF
Kontaktná osoba: Dr.h.c.prof. Ing. Michal Tkáč, CSc. Mrg. Ing. Monika Bačová, PhD.

workshop konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

viac »

Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II

Dátum: 5.11.2012
Čas: 9.00 hod

Miesto: Zasadačka KMVaL, D6.26
Organizátor: KMVaL FPM
Kontaktná osoba: Ing. Martina Džubáková, PhD.

Vedecký seminár KMVaL

viac »

Seminár doktorandov KOVE

Dátum: 5.11.2012

Miesto: Zasadačka KOVE FHI EU
Organizátor: KOVE
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, reiff@euba.sk

Vedecko odborný seminár