Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Analýza študijnej literatúry s cieľom inovovať študijné materiály v kurzoch obchodnej angličtiny na EU v Bratislave

Dátum: 6.1.2012

Miesto: EUBA, Dolnozemská cesta 1b, D 2.06

FAJ, Katedra anglického jazyka o 11.00 h.  Kontakt: PhDr. Zsapková Eleonóra,PhD. Pre: učitelia, hostia.