Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislavský ekonomický seminár

Dátum: 19.12.2012
Čas: 15.00 hod

Miesto: C1.06
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD.

Seminár

viac »