Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách

Dátum: 23.4.2012 - 22.4.2012

Miesto: Ekonomická unierzita v Bratislave

Kde: prihlášku na výberové konanie a požadované dokumenty doručte Oddeleniu pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave do 11. apríla 2012.
(budova rektorátu, 3. poschodie, č. dverí A3.16)

 

Kedy: 23. apríla 2012 v pondelok
(presný čas a miesto konania bude všetkým prihláseným záujemcom oznámený dodatočne)

Miesto: Ekonomická unierzita v Bratislave

« späť