Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Open Day MBA 2012

Dátum: 20.4.2012

Miesto: V priestoroch BBS na Palisádach 22.

Pre záujemcov o štúdium Master of Business Administration (otvorenie ročníka október 2012) pripravujeme Open Day MBA 2012, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2012 o 15:00 hod. v priestoroch BBS na Palisádach 22.

Príďte na stretnutie s predstaviteľmi EUBA a Franklin University, ktorí Vám predstavia medzinárodné štúdium MBA a odpovedia na Vaše otázky týkajúce sa študijného programu. Podrobnejšie informácie www.euba.sk/mba

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tím BBS


ZÍSKAJTE TITUL MBA A ZARAĎTE SA MEDZI ELITU

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University, Ohio pre Vás pripravuje už tretí ročník štúdia MBA v anglickom jazyku.

Študijný program MBA je vo svete najvyššie uznávaná manažérska kvalifikácia určená pre manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách. Spoločnosti v neustále sa meniacom prostredí uprednostňujú vo svojom tíme manažérov s medzinárodným profilom schopných pružne a kvalifikovane rozhodovať v podmienkach súčasných globalizovaných, rýchlo sa meniacich trhov. Cieľom programu MBA je pripraviť pre prax práve takýchto absolventov.


« späť