Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Pozvánka na informačné stretnutie Franklin University, Ohio, USA

Dátum: 19.4.2012

Miesto: Výučba 2 v "novej" budove

Ekonomická univerzita v Bratislave a Franklin University, Ohio, USA pripravujú spoločný projekt, v rámci ktorého budú mať študenti vybraných fakúlt EU v Bratislave možnosť získať po úspešnom absolvovaní 1-ročného štúdia na Franklin University bakalársky diplom (tzv. Subsequent Degree). Štúdium na Franklin University je možné absolvovať aj súbežne so štúdiom na EU v Bratislave.

Ponuka je určená študentom s ukončeným 2. ročníkom I. stupňa štúdia, resp. absolventom I. stupňa štúdia vybraných študijných programov na týchto fakultách:

  • FHI: Účtovníctvo, Hospodárska informatika, Manažérske rozhodovanie a informačné technológie,
  • FPM: Ekonomika a manažment podniku,
  • FAJ: Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.

Informačné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 19.4.2012 v čase 12:35 - 13:30 hod. v spoločenskej miestnosti Výučba 2 v "novej" budove za účasti:

  • Dr. Roberta Curtisa, dekana College of Health and Public Administration, Franklin University,
  • doc. Ing. Jany Mikócziovej, PhD., prorektorky pre manažovanie akademických projektov, EU v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť.


« späť