Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia Inovačný proces v e-learningu, X. ročník

Dátum: 27.4.2017
Čas: 10.00 hod.

Miesto: konferenčná miestnosť
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská, PhD., Ing. Miroslav Kršjak, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti, zahraniční hostia, doktorandi, odborníci z praxe

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na inovácie, nové riešenia a problémy spojené s e-learningom. Konferencia bude mať sekcie: 1. zameraná na technológie e-learningu 2. využívanie a význam e-learningu v školstve

« späť