Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied

Dátum: 3.7.2017 - 4.7.2017

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: FHI KMA
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková Krčová, PhD.
Hostia: členovia KMA, doktorandi, členovia akademickej obce EUBA

Konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo

« späť