Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Konferencia: "Jazyk a politika - na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou"

Dátum: 23.6.2016

Miesto: EU
Organizátor: FAJ

Dňa 23.6.2016 sa uskutoční  v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave konferencia na tému "Jazyk a politika - na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou".

Usporiadatelia konferencie sú: Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v BA, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV a Ústav politických vied SAV.

Pozvánka   Prihláška


« späť