Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vývoj ekonomiky Gruzínska a perspektívy vonkajších ekonomických vzťahov so Slovenskom

Dátum: 15.3.2016
Čas: 17:00 hod.

Miesto: D 112
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

Obchodná a ekonomická spolupráca Gruzínsko a EÚ a perspektívy pre prienik slovenských firiem na gruzínske trhy a možnosti vývozu investícií.


« späť