Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Možnosti praktickej stáže v spoločnosti Internationaler Bund v Nemecku

Dátum: 14.1.2012

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 v budove rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stretnutie sa uskutoční v utorok 14.02.2012 v spoločenskej miestnosti V2 (oproti bufetu)
  • o 12:30 h pre študentov nominovaných cez Program Erasmus
  • o 14:30 h pre ostatných záujemcov (bez nominácií)
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Vyskočová, OZV
02/672 95 362
ivana.vyskocova@euba.sk

« späť