Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie

Dátum: 26.10.2015
Čas: 10:00 - 11:00

Miesto: 4A03
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: Zuzana Kittová

Podujatie je súčasťou riešenia projektu KEGA 002EU-4/2015. Cieľom je výmena najlepších skúseností a precizovanie nadväznosti obsahu jednotlivých predmetov 1., 2. a 3. stupňa štúdia. 


« späť