Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Problémy kontraktačnej logistiky v podmienkach Slovenskej republiky

Dátum: 20.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: D 111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: hedhan@yahoo.com

Vysvetlenie najvýznamnejších problémov na príkladoch v praxi kontraktačnej logistiky z hľadiska produkčných a transakčných nákladov. Prednáška bude postavená na prípadových štúdiách konkrétneho podniku.


« späť