Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

The latest challenges in the field of energy efficiency of electrical appliances, enegregy labeling and eco-design

Dátum: 31.3.2015
Čas: 9.30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

Workshop aims on recent activities in the field of energy efficiency of electrical appliances, revision of the energy labeling and eco-design directives in order to reduce energy consumption.


« späť