Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Sensory analysis and evaluation of the quality of wine in ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

The workshop aims to present the sensory analysis of wine and  testing principles  for wine testing certificates.


« späť