Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Senzorická analýza a hodnotenie kvality vína v ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

Workshop je zameraný na predstavenie senzorickej analýzy vín a na princípy  skúšok degustátorov vína.


« späť