Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dátum: 8.2.2013

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave - aula EU
Organizátor: CKVV

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave o 10.00 h

Program:

  • otvorenie-príhovor
  • informácie o m ožnostiach štúdia na EU v Bratislave - prorektor pre vzdelávanie
  • predstavenie jednotlivých fakúlt-zástupcovia fakúlt
  • informácie o prípravných kurzoch: Bratislavská Business School, Nadácia národohospodár, kurzy Katedry matematiky Fakulty hospodárkej informatiky
  • Študentský parlament
  • Individuálne konzultácie v stánkoch fakúlt a pracovísk EU v priľahlých priestoroch auly.

Každý zúčastnený dostane podrobný informačný materiál o možnostiach štúdia v akademickom roku 2013 - 2014 a môže si zakúpiť literatúru na prijímacie pohovory.


« späť