Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – skúsenosti

Dátum: 14.5.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť, budova NHF a OF (vľavo)
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Kontaktná osoba: Martina Džubáková, martina.dzubakova@ssk.sk, tel.: +421 (0) 907 134877

Vážené dámy a páni, dovoľte mi Vás v mene Slovenskej spoločnosti pre kvalitu pozvať na podujatie V. diskusné fórum na tému Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – skúsenosti.

Cieľom diskusného fóra je výmena skúsenosti vysokých škôl s implementáciou kritérií vnútorného systému zabezpečovania kvality a vývoj systémov manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Ďalšou ambíciou podujatia je vytvoriť platformu pre ďalšiu spoluprácu škôl v oblasti zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Pozvanie prijal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. a predstavitelia 12 slovenských univerzít, zástupcovia ARRA aj Akreditačnej komisie SR.


« späť