Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Piata medzinárodná vedecká internetová videokonferenciu vedeckých pracovníkov a  doktorandov "Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania, vzdelávania a bezpečnosti"

Dátum: 18.11.2015
Čas: od 10.00 h

Miesto: virtuálne
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

Piata medzinárodná vedecká webkonferencia  týkajúca sa trendov a inovácií v internetovej podpore podnikania, vzdelávania a bezpečnosti, s účastníkmi z EU, RF a KZ.


« späť