Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Štatistické metódy v sociálno- ekonomickom výskume - teória a aplikácie

Dátum: 20.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová PhD.

Medzinárodný vedecký seminár sa zameria na prezentáciu najnovších poznatkov z oblasti využitia  štatistických metód pri riešení vedecko- výskumných projektov pracovníkov katedier štatistiky ekonomických univerzít v Krakove, Kyjeve, Ľvove a v Bratislave.  


« späť