Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 27.5.2015 - 29.5.2015
Čas: od 13:00 h

Miesto: Makov
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk

Seminár je určený na prezentáciu využitia  kvantitatívnych  metód vo vedecko–výskumnej činnosti a v praxi.


« späť