Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

14. Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dátum: 29.5.2015 - 30.5.2015

Miesto: Virt
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Krkošková, conferencefir@euba.sk

Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov so zameraním na ekonomické, politické a právne aspekty medzinárodných vzťahov.


« späť