Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecká konferencia k 25.výročiu založenia Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja

Dátum: 15.10.2015
Čas: 10.00 - 18.00 h

Miesto: spol. miesnosť V1
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: Ing. V. Szitasiová

Vedecká konferencia bude zameraná na minulosť, súčasnosť a budúcnosť Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja. Vystúpia na nej aj bývalí úspešní absolventi. 


« späť