Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prednášky z Makroekonomických teórí

Dátum: 12.2.2015 - 2.3.2015
Čas: 9.15 - 15.00 h

Miesto: D-117
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Novák, PhD., 02/6729 1541 marcel.novak@euba.sk

Blok prednášok z Makroekonomických teórií, prednášajúci prof. Minea Alexandru


« späť