Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA V MENIACOM SA PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Dátum: 29.5.2015
Čas: 9:00-12:00 / 13:00-15:00 h.

Miesto: EUBA - spoločenská miestnosť - budova OF a NHF / zasadacia miestnosť KMO
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD.

Hlavnými cieľmi konferencie sú identifikovať a analyzovať spôsoby a stratégie, pomocou ktorých celosvetovo pôsobiace firmy sa môžu udržať a podporovať ich konkurencieschopnosť vo vzťahu k ich zahraničným konkurentom.


« späť