Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1
Organizátor: SEK a Emerald Group Publishing
Kontaktná osoba: miriam.vertalova@euba.sk, tel. 02/67291614

PROGRAM

Sprievodca databázou Emerald Insight a Emerald Management First
  • Zoznámenie s platformami – vyhľadávanie a prezeranie
  • Vytvorenie vlastného profilu – My Profile
  • Ďalšie doplnkové služby – Learning & Teaching Zone
Úvod do publikovania
  • Ako začať s publikovaním
  • Čo vlastne editori a recenzenti hľadajú
  • SI, hodnotenie časopisov a ich dôležitosť pre Váš výskum
  • Umenie korekcie a revízie

Diskusia

Prednášajúca -  M.A. Radka Machková, Business Manager – South-Eastern Europe & Baltics, Emerald Group Publishing Limited


« späť