Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Najnovšie výzvy v oblasti energetickej účinnosti elektrospotrebičov, energetickom štítkovaní a ekodizajne

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9:30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

Workshop zameraný na najnovšie aktivity v oblasti energetickej účinnosti elektrických spotrebičov, revíziu smernice o energetickom štítkovaní a ekodizajne s cieľom znižovať spotrebu elektrickej energie.


« späť