Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kvalita a bezpečnosť tuzemských a zahraničných potravinárskych výrobkov

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17:00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

Workshop zameraný na porovnávanie a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravinárskych výrobkov, ktorý bude viesť Ján Štulc zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.


« späť