Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Liberalizácia zahraničného obchodu na príklade Komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP)

Dátum: 15.12.2014
Čas: 13:30 h.

Miesto: B 107
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing.Viera Ružeková, PhD.

Cieľom workshopu je prezentovať ciele a prínosy, resp. problematické aspekty tejto dohody na ekonomiky zúčastnených krajín, poskytnúť ecelený pohľad na problematiku prepiehajúcih rokovaní. Pozvaní hostia: Mr.Norman T. Scgharpf (Veľvyslanectvo USA, Deputy Chief of Mission), M. Žamberová (Veľvyslanectvo USA), Ing. Š. Rozkopal, MH SR, generálny riaditeľ sekcie medz. obchodu


« späť