Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch

Dátum: 2.12.2014
Čas: 13:30 - 15:00 h

Miesto: D115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.
Hostia: hosť z praxe Jaroslav Revallo, Bártrová s.r.o., učitelia, študenti, dokotorandi

Workshop projektu VEGA č. 1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku   Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch. Cieľom workshopu bude prezentácia čiastkových výsledkov výskumu so  zameraním na alternatívne možnosti  pri riešení porúch trhu.


« späť