Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Administratívne povinnosti platiteľov DPH

Dátum: 19.11.2014
Čas: 9:15-10:45 h

Miesto: D116
Organizátor: NHF KF
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Prednáška Martina Štiebera (BMB Leitner) na tému "Administratívne povinnosti platiteľov DPH" v rámci predmetu Dane zo spotreby.


« späť