Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 6.11.2014
Čas: 15:15-16:45 h

Miesto: B108
Organizátor: NHF KF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Prednáška Ing. Igora Kissa (Inštitút hospodárskej politiky) na tému "Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017" v rámci predmetu Verejné rozpočty.


« späť