Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 13.11.2014
Čas: 15:15 - 16.45 h

Miesto: B108
Organizátor: KF a INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Prednáška Mgr. Radoslava Ďurana, riaditeľa INESS na tému "Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017" v rámci predmetu Verejné rozpočty.


« späť