Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačná bezpečnosť vo firme a ochrana osobných údajov

Dátum: 8.12.2014
Čas: 13:30

Miesto: D111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: erika.jamborova@euba.sk
Hostia: študenti, doktorandi a záujemcovia o problematiku informačnej bezpečnosti

Informačná bezpečnosť vo firme a ochrana osobných údajov.

« späť