Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Workshop ku grantu mladých vedeckých pracovníkov s témou Význam a postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve v 21. storočí a ich vplyv na konkurencieschopnosť

Dátum: 15.12.2014
Čas: 17:00

Miesto: D205
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD./Ing. Tatiana Hlušková, PhD.
Hostia: študenti, doktorandi, verejnosť

Cieľom workshopu bude prezentácia výsledkov z uvedeného grantu.

« späť