Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

Pokročilé vedecké metódy (kvantitatívne) v oblasti ekonometrie a štatistiky. Praktická výučba prognozovania zahraničného obchodu v programe e-views na intenzifikáciu publikačnej činnosti.

« späť