Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Workshop doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov KMO na tému Skončila kríza? Ponaučenia, výzvy a budúce príležitosti v medzinárodnom podnikaní

Dátum: 17.12.2014
Čas: 9:00 - 14:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Steinhauser/Ing. Simona Škorvagová
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Cieľom worshoppu je vytvorenie neformálneho diskusného fóra o možnostiach spoločného prieniku teórie a praxe o bariérach a nových možnostiach, ktoré priniesla finančná kríza.

« späť