Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Workshop ku grantu mladých vedeckých pracovníkov s témou Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach v SR)

Dátum: 11.11.2014
Čas: 13:30 - 15:00

Miesto: D115
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD. / Ing. Mgr. Lenka Šprochová, PhD.
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe

Cieľom workshopu bude prezentácia výsledkov výskumu riešiteľov grantu mladých vedeckých pracovníkov zamerané na environmentálny rozmer stratégií firiem.

« späť