Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systém fungovania alternatívnych foriem zodpovedného podnikania

Dátum: 27.10.2014
Čas: 15:15

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu oproti bufetu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Ing. Eva Cséfalvay – riaditeľka AGENTÚRA MANNA, s.r.o., Ing. Lucia Luetgöb – riaditeľka IN VIVO, s.r.o.

Prednáška je zameraná na alternatívne formy zodpovedného podnikania, konkrétne na podniky sociálnej ekonomiky – chránenú dielňu a podnik ekonomiky spoločenstva.


« späť