Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Nové trendy v poistnom obchode a zmena správania sa distribučných kanálov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

Workshop organizovaný v rámci spolupráce Katedry poisťovníctva a Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. Účastníci workshopu sa budú môcť stretnúť so zaujímavými pohľadmi na nové trendy v oblasti poisťovníctva, či zmenami v distribúcií poistných produktov. Svoje vystúpenie v rámci workshopu potvrdili Marko Tomašovič, člen predstavenstva a viceprezident pre rezort obchodu životných poistení, ako i Marek Blaha, riaditeľ odboru životnej siete.


« späť